Optimater, (lat. optimates; fra optimus, "best"), betegnelse fra senrepublikkens Roma på de mer konservative politikerne som holdt på senatets autoritet og makt. Disse republikkens "beste menn" hevdet den tradisjonelle retten eliten hadde til å styre staten. Optimatene stod i motsetning til populares, dvs. politikere som søkte støtte for sin politikk hos folket i folkeforsamlingen. Cicero er det mest fremtredende eksemplet på en optimat fra senrepublikken.