Diokese, forvaltningsdistrikt; i den senere romerske keisertids provinsforfatning en underavdeling av prefekturen; i det kirkelige språk en erkebiskops eller biskops jurisdiksjon, (erke)bispedømme.