Apolloneia, på østsiden av Adriaterhavet, fra 229 e.Kr. under Romas beskyttelse. Overfartssted til Italia.