Aqua et igni interdicere, uttrykk i romerretten om den som var «nektet vann og ild», dvs. gjestevennskap, den landsforviste, den fredløse.