Idus, fork. Id., merkedag i den romerske kalender. Idus var den 15. dag i månedene mars, mai, juli og oktober, den 13. i øvrige måneder. Caesar ble drept på Idus Martiae (15. mars).