Potestas, makt, myndighet. I antikkens Roma var potestas betegnelse på retten til å utøve tvang overfor andre. Potestas var en viktig myndighet som var tillagt alle høyere embetsmenn, med eller uten imperium, bl.a. konsulene. Innen familien var potestas farens ('pater familias') myndighet over barna, mens hans myndighet over hustruen ble kalt manus.