Duumviri, også duoviri, 'to menn', i oldtiden tittel på parvis ansatte embetsmenn eller prester, dels i Roma, dels i de italiske byer utenfor Roma; i de italiske provinsbyer var duumviri de høyeste embetsmenn, som ble valgt for ett år ad gangen, ledet kommunens forvaltning og sammenkalte og ledet byrådet.