Henna er et oldtidsnavn på byen EnnaSicilia. I slavekrigen 135 fvt. ble byen besatt av oppstandens leder, den syriske slaven Eunos, og først etter to års beleiring erobret av romerne.