Romerske borgere som hørte til den laveste formueklasse. Det vil si de eiendomsløse, som i romerske census kun ble "regnet per hode" (caput). De var fritatt for skatt og, før Marius' reformer (ca. 107 fvt.), for krigstjeneste.