Særlig om det romerske rikets befestede grense i forskjellige utsatte områder, bl.a. i Britannia, Germania, Arabia og Afrika. En slik grenselinje bestod av en voll med palisader og en grav foran, med visse mellomrom vakttårn og kasteller. Mest kjent er Limes germanicus mellom Rhinen og Donau, påbegynt av keiser Domitian (ca. 90 e.Kr.) og forsterket av Hadrian, 548 km lang, og Limes britannicus i Nord-England. Se Hadrians mur.