Acta, betegnet hos romerne 1) alt som var foretatt eller forhandlet, 2) øvrighetspersonenes og keiserens handlinger (lover o.l.), 3) de dokumenter som slikt ble opptegnet i.