Sabeller, gammelitalisk folk; fellesnavn på de italiske stammer som talte oskisk (sabellisk) i Sør-og Mellom-Italia (se italiske språk). Den viktigste av dem var samnittene.