Bibracte, keltisk befestet oldtidsby i Gallia. I nærheten slo Caesar helveterne 58 f.Kr. Bibracte var bygd på hauger og bebodd til Augustus' tid. Da ble den ødelagt (12 f.Kr.), og innbyggerne tvunget til å bosette seg på sletta nedenfor, der de grunnla Augustodunum(nåværende Autun). Men Bibracte beholdt en viss betydning som markedsplass. Markedet har trolig samband med en religiøs fest, som ble feiret ved et tempel for en gudinne, Bibracte.