Publicani, betegnelse på romerske riddere (equites), som drev offentlig kontraktørvirksomhet. Romerne satte mange av de offentlige oppgavene ut på anbud og riddere kunne organisere seg i det som kan minne om moderne næringsselskaper for å sikre seg slike store kontrakter. Det kunne være entreprenørvirksomhet, gruvedrift og lignende, men særlig ble publicani identifisert med innkreving av skatt, toll og avgifter på vegne av romerstaten. Romerske senatorer var av habilitetsgrunner forbudt å delta i anbudene og drive handelsvirksomhet. Men vi har eksempler på at også slikt forekom gjennom stråmenn.