Picenum, landskap i oldtidens Mellom-Italia, mellom Apenninene og Adriaterhavet. Var bebodd av de sabinske picener, som snakket et italisk språk med sterke illyriske innslag. De ble romerske forbundsfeller år 268 f.Kr. Hovedstad var Asculum Picenum (nå Ascoli), som var et sentrum for opprørerne under forbundsfellekrigen 91–88 f.Kr.