Numantia, oldtidsby i Nord-Spania, ved Dueros øvre løp, like utenfor den nåværende byen Sorio. Befolkningen var keltiberer og førte langvarige kamper mot romerne. Under den numantinske krig 143–133 f.Kr. ble byen til slutt erobret og ødelagt 133 f.Kr. av Scipio Africanus d.y. Berømte utgravninger av byen og romerske leiranlegg.