Italica, oldtisby i Spania, nær det nåværende Sevilla. Byen ble grunnlagt av romerne i 206 fvt. etter at karthagerne var drevet ut av den iberiske halvøya mot slutten av den annen puniske krig. Her finnes rester av et stort amfiteater. Statuer, mynter og andre gjenstander fra Italica oppbevares i det arkeologiske museet i Sevilla. Italica var fødeby til keiserne Trajan, Hadrian og Theodosius 1. Byen ble ødelagt ved den arabiske erobringen av Spania i 711.