I det gamle Roma en avdeling av en legion (1/30). Den bestod av to centurier. Tre manipler utgjorde en kohort.