Consularis, i det gamle Roma betegnelse på en avgått konsul.