W.A.C. Bennett, demning med kraftstasjon i Canada, British Columbia, i elven Peace, nær Hudson's Hope. Kraftstasjonen ble satt i drift 1968, og er med en maskinytelse på 2416 MW den sjette største i Canada. Leverer elektrisitet til Vancouver.