Arkipel, øyrikt hav; samling av ensartede øyer. Opprinnelig betegnelse på Egeerhavet, i betydningen hav med mange øyer.