Nysirkus, ny tradisjon innen sirkuskunst. Oppstod i 1970-årene og er en videreutvikling av sirkuskonseptet som tar inn elementer fra andre kunstarter som ballett, rockmusikk, film og varieté. Nysirkus har sitt utspring i Frankrike og Canada, og verdens største nysirkus, Cirque du Soleil, hører hjemme i Canada. I Norden er det særlig det svenske Cirkus Cirkör som er representant for denne nye sirkustradisjonen.