Poppel, slekt i vierfamilien. Enkjønnede, særbu blomster i lange hengende rakler, og små lette frø som spres med vinden ved hjelp av frøull. 35 arter. Osp hører til poppelslekten, ellers har vi ingen viltvoksende arter i Norge. En rekke arter plantes i parker og hager, f.eks. sølvpoppel, P. alba, med blad som er snøhvitt filtet på undersiden, svartpoppel, P. nigra 'Italica', kanadapoppel, P. canadensis og virginiapoppel, P. virginiana, og flere slags balsampopler, P. balsamifera, P. laurifolia, P. trichocarpa og P. tristis.