Sukkerlønn, stor nordamerikansk lønneart (sugar maple), som man får sukker av ved å tappe ut sukkerholdig saft av stammen. Et stort tre kan gi et par kg sukker per år. Sukkerlønn vokser i USA og Canada.