Norske Skog

Norske Skog

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Norske Skogindustrier er et norsk treforedlingskonsern grunnlagt i 1962 som Nordenfjelske Treforedling. Norske Skog gikk konkurs i 2017, og i mai 2018 ble selskapet kjøpt av investeringsselskapet Oceanwood. I oktober 2019 ble Norske Skog notert på Oslo børs med en egenkapitalverdi på 3,14 milliarder kroner.

Faktaboks

Også kjent som

Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog var en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir med en totalproduksjon i 2010 på 4 millioner tonn papir. Konsernet hadde på det meste 13 fabrikker i 10 land over hele verden med en samlet produksjonskapsitet på 4,3 millioner tonn, derav vel 70 % i Europa.

Konsernet hadde en omsetning på over 1,3 milliarder kroner i 2016, med rundt 5250 ansatte (2010). Hovedkontoret lå i Bærum (Oksenøya på Fornebu). Konsernsjef fra 2017 var Lars P. S. Sperre og styreleder Henrik A. Christensen.

Virksomhet

Fabrikkene drives videre etter konkursen. De ligger i Norge, Frankrike (Golbey), Tyskland (Duisburg), Nederland (Renkum), Østerrike (Bruck an der Mur), Brasil (Jaguariaiva), Chile (ved munningen av Río Bío-Bío ), Australia (Tasmania), New Zealand (Kawerau) og Thailand (Sing Buri). Konsernet eier også en tredel av avispapirfabrikken MNI (Malaysian Newsprint Industries) i Malaysia.

Det er norske fabrikker for avispapir i Skogn (Norske Skog Skogn) og ved Hønefoss (Follum Fabrikker, Norske Skog Follum) og for magasinpapir i Halden (Saugbrugsforeningen, Norske Skog Saugbrugs).

Historikk

Nordenfjelske Treforedling ble stiftet på initiativ av skogeierorganisasjonene med formål å bygge en avispapirfabrikk på Skogn i Levanger. Driften startet i 1966 og konsernet etablerte også sitt hovedkontor der. Skogeierne hadde da halvparten av aksjekapitalen. Etter å ha overtatt trelast- og skogbrukfirmaet Van Severen i Namsos og Ranheim Papirfabrik i Trondheim (senere solgt) i 1971, ble selskapet i 1972 omdøpt til Norske Skogindustrier. Før og etter navneskiftet overtok selskapet også en rekke andre treindustribedrifter, blant andre Våler Skurlag, Skarnes Trelast og Orkla Skogindustri.

I 1989 ekspanderte Norske Skog sterkt ved å overta Tofte Industrier i Hurum, Follum Fabrikker i Ringerike og Saugbrugsforeningen i Halden. Union Co. i Skien, hvor Norske Skog hadde vært hovedaksjonær siden 1985, ble overtatt i 1999. Samme år solgte Norske Skog det meste av trelastvirksomheten, som var samlet i datterselskapet Forestia med sagbruk i blant annet Våler, Løten, Sokna og Namsos, til Moelven Industrier.

Internasjonal ekspansjon

Norsk skogs ekspansjon i utlandet begynte også i 1989. Man vedtok da å bygge en papirfabrikk i Golbey i Frankrike. Fabrikken stod ferdig i 1992 og ble i 1999 utvidet med en ny papirmaskin. Under ledelse av Jan Reinås (konsernsjef i perioden 1994-2003) ble Norske Skog et stort internasjonalt selskap. Konsernet kjøpte fabrikker i Østerrike (1996), Tsjekkia (1997) og i Sør-Korea og Thailand (1998).

Sammen med to asiatiske papirprodusenter opprettet Norske Skog i 1999 selskapet Pan Asian Paper Company (PanAsia) og overførte sine asiatiske fabrikker hit. PanAsia hadde også fabrikker i Kina. Norske Skogs eierandel i PanAsia var opprinnelig en tredel, som ble økt til halvparten i 2001.

I 2000 ble det New Zealand-baserte treforedlingsselskapet Fletcher Challenge Paper (FCP) overtatt med fabrikker i Australia, New Zealand, Sør-Amerika og Canada. Dette oppkjøpet var det største noen norsk bedrift til da hadde gjort i utlandet (21 milliarder kroner). Samtidig ble Tofte Industrier og Folla Industrier solgt til svenske Södra. I 2001 fulgte et stort oppkjøp (over 8 milliarder kroner) i Europa av fabrikker i Tyskland (Walsum i Duisburg) og Nederland (Parenco i Renkum).

Norske Skog var landets største private skogeier, men solgte i perioden 2001-2003 sine skogeiendommer og kraftverk. Salget omfattet blant annet kraftverk i Haldenvassdraget, Drammensvassdraget, Skiensvassdraget og Nord-Trøndelag, samt store skoger på Østlandet, i Namdalen og i Sverige.

Nedgang i papirmarkedet

Fra 2003 førte en global overproduksjon av avispapir til en generell ubalanse i bransjen og økonomiske problemer for Norske Skog. Konsernet varslet derfor store kostnadskutt og nedbemanninger, og i 2004 gikk Reinås av som konsernsjef og ble etterfulgt av Jan Oksum (konsernsjef til 2006). I 2005 kjøpte Norske Skog seg likevel opp til eneeier i PanAsia (ca. 4 milliarder kroner).

I 2006 ble Union i Skien nedlagt. Samme år solgte Norske Skog også sin eierandel (ervervet gjennom FCP-kjøpet i 2000) i det kanadiske selskapet Catalyst Paper, den tredje største trykkpapirprodusenten i Nord-Amerika. Produksjonskapasiteten ble også redusert ved fabrikkene i Australia og Sør-Korea. I 2006 ble dessuten de siste delene av treindustrien i Forestia solgt, blant annet en sponplatefabrikk i Våler. Norske Skog solgte seg i 2006 også ut av selskapet Nordic Paper, som Norske Skog og M. Peterson & Søn hadde dannet fem år tidligere med fabrikker for produksjon av fettbestandig papir i Geithus, Greåker og Sverige. Samme år tiltrådde Christian Rynning-Tønnesen som ny konsernsjef, en stilling han hadde ut året 2009.

I 2007 ble det besluttet å redusere mer av sin europeiske produksjonskapasitet av avispapir, blant annet på fabrikkene Skogn og Follum. Samme år økte Norske Skog sin eierandel til 40 % i Industrikraft Midt-Norge og bygget et gasskraftverk i Skogn (Biokraft AS).

I 2008 ble avispapirfabrikken i Štětí i Tsjekkia (ervervet i 1997) solgt, det samme ble to avispapirfabrikker i Sør-Korea, og en papirmaskin ved Follum ble stanset. Flere eiendommer ble solgt, blant annet Oxenøen ved Lysaker, hvor selskapet fortsatte med en leieavtale for sitt hovedkontor. I 2009 solgte Norske Skog også sin produksjonsvirksomhet i Kina. Av det opprinnelige PanAsia var da bare virksomheten i Thailand tilbake.

Sammen med fire skogeierorganisasjoner startet Norske Skog i 2008 selskapet Xynergo, som skulle fremstille store mengder biodiesel av trevirke ved Follum, men selskapet ble avviklet i 2010.

I desember 2011 ble det så vedtatt å nedlegge avispairfabrikken Follum Fabrikker vinteren 2012. Parenco-fabrikken i Nederland ble solgt samme år. I 2016 er virksomheten begrenset til produksjon av magasinpapir ved Saugbrugs i Halden og avispapirvirksomhet i Skogn. Den globale virksomheten begrenser seg til anlegg i Frankrike og Østerrike, samt noe virksomhet i Oseania og et deleid anlegg i Malaysia.

Utover på 2000-tallet ble det tydeligere at Norske Skog hadde betydelige gjeldsproblemer. Ved utgangen av 2016 hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på 8,5 milliarder kroner, og i april 2017 gikk det så langt at det vurderte å søke konkursbeskyttelse.

Konsernsjef Sven Ombudstvedt, som tok over etter Christan Rynning-Tønnesen i 2009, sa opp med umiddelbar virkning 7. mai 2017.

20. desember 2017 meldte Norske Skog oppbud i Oslo byfogdembete, med en gjeld på 9,2 milliarder kroner. Det ble besluttet at papirfabrikkene, blant dem Saugbrugs, ble auksjonert bort. I mai 2018 ble selskapet kjøpt av investeringsselskapet Oceanwood.

I oktober 2019 solgte Norske Skog papirfabrikken i Albury, Australia, til den australske emballasjegruppen Visy. Samme måned ble selskapet notert på Oslo Børs med en egenkapitalverdi på 3,14 milliarder kroner.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Pollen, Geir: Langt fra stammen: historien om Norske Skog, 2007

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg