Norske Skog

Norske Skog

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Norske Skogindustrier er et norsk treforedlingskonsern grunnlagt i 1962 som Nordenfjelske Treforedling. Norske Skog gikk konkurs i 2017, og i mai 2018 ble selskapet kjøpt av investeringsselskapet Oceanwood. I oktober 2019 ble Norske Skog notert på Oslo børs med en egenkapitalverdi på 3,14 milliarder kroner.

Faktaboks

også kjent som:

Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog var en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir med en totalproduksjon i 2010 på 4 millioner tonn papir. Konsernet hadde på det meste 13 fabrikker i 10 land over hele verden med en samlet produksjonskapsitet på 4,3 millioner tonn, derav vel 70 % i Europa.

Konsernet hadde en omsetning på over 1,3 milliarder kroner i 2016, med rundt 5250 ansatte (2010). Hovedkontoret lå i Bærum (Oksenøya på Fornebu). Konsernsjef fra 2017 var Lars P. S. Sperre og styreleder Henrik A. Christensen.

Virksomhet

Fabrikkene drives videre etter konkursen. De ligger i Norge, Frankrike (Golbey), Tyskland (Duisburg), Nederland (Renkum), Østerrike (Bruck an der Mur), Brasil (Jaguariaiva), Chile (ved munningen av Río Bío-Bío ), Australia (Tasmania), New Zealand (Kawerau) og Thailand (Sing Buri). Konsernet eier også en tredel av avispapirfabrikken MNI (Malaysian Newsprint Industries) i Malaysia.

Det er norske fabrikker for avispapir i Skogn (Norske Skog Skogn) og ved Hønefoss (Follum Fabrikker, Norske Skog Follum) og for magasinpapir i Halden (Saugbrugsforeningen, Norske Skog Saugbrugs).

Historikk

Nordenfjelske Treforedling ble stiftet på initiativ av skogeierorganisasjonene med formål å bygge en avispapirfabrikk på Skogn i Levanger. Driften startet i 1966 og konsernet etablerte også sitt hovedkontor der. Skogeierne hadde da halvparten av aksjekapitalen. Etter å ha overtatt trelast- og skogbrukfirmaet Van Severen i Namsos og Ranheim Papirfabrik i Trondheim (senere solgt) i 1971, ble selskapet i 1972 omdøpt til Norske Skogindustrier. Før og etter navneskiftet overtok selskapet også en rekke andre treindustribedrifter, blant andre Våler Skurlag, Skarnes Trelast og Orkla Skogindustri.

I 1989 ekspanderte Norske Skog sterkt ved å overta Tofte Industrier i Hurum, Follum Fabrikker i Ringerike og Saugbrugsforeningen i Halden. Union Co. i Skien, hvor Norske Skog hadde vært hovedaksjonær siden 1985, ble overtatt i 1999. Samme år solgte Norske Skog det meste av trelastvirksomheten, som var samlet i datterselskapet Forestia med sagbruk i blant annet Våler, Løten, Sokna og Namsos, til Moelven Industrier.

Internasjonal ekspansjon

Norsk skogs ekspansjon i utlandet begynte også i 1989. Man vedtok da å bygge en papirfabrikk i Golbey i Frankrike. Fabrikken stod ferdig i 1992 og ble i 1999 utvidet med en ny papirmaskin. Under ledelse av Jan Reinås (konsernsjef i perioden 1994-2003) ble Norske Skog et stort internasjonalt selskap. Konsernet kjøpte fabrikker i Østerrike (1996), Tsjekkia (1997) og i Sør-Korea og Thailand (1998).

Sammen med to asiatiske papirprodusenter opprettet Norske Skog i 1999 selskapet Pan Asian Paper Company (PanAsia) og overførte sine asiatiske fabrikker hit. PanAsia hadde også fabrikker i Kina. Norske Skogs eierandel i PanAsia var opprinnelig en tredel, som ble økt til halvparten i 2001.

I 2000 ble det New Zealand-baserte treforedlingsselskapet Fletcher Challenge Paper (FCP) overtatt med fabrikker i Australia, New Zealand, Sør-Amerika og Canada. Dette oppkjøpet var det største noen norsk bedrift til da hadde gjort i utlandet (21 milliarder kroner). Samtidig ble Tofte Industrier og Folla Industrier solgt til svenske Södra. I 2001 fulgte et stort oppkjøp (over 8 milliarder kroner) i Europa av fabrikker i Tyskland (Walsum i Duisburg) og Nederland (Parenco i Renkum).

Norske Skog var landets største private skogeier, men solgte i perioden 2001-2003 sine skogeiendommer og kraftverk. Salget omfattet blant annet kraftverk i Haldenvassdraget, Drammensvassdraget, Skiensvassdraget og Nord-Trøndelag, samt store skoger på Østlandet, i Namdalen og i Sverige.

Nedgang i papirmarkedet

Fra 2003 førte en global overproduksjon av avispapir til en generell ubalanse i bransjen og økonomiske problemer for Norske Skog. Konsernet varslet derfor store kostnadskutt og nedbemanninger, og i 2004 gikk Reinås av som konsernsjef og ble etterfulgt av Jan Oksum (konsernsjef til 2006). I 2005 kjøpte Norske Skog seg likevel opp til eneeier i PanAsia (ca. 4 milliarder kroner).

I 2006 ble Union i Skien nedlagt. Samme år solgte Norske Skog også sin eierandel (ervervet gjennom FCP-kjøpet i 2000) i det kanadiske selskapet Catalyst Paper, den tredje største trykkpapirprodusenten i Nord-Amerika. Produksjonskapasiteten ble også redusert ved fabrikkene i Australia og Sør-Korea. I 2006 ble dessuten de siste delene av treindustrien i Forestia solgt, blant annet en sponplatefabrikk i Våler. Norske Skog solgte seg i 2006 også ut av selskapet Nordic Paper, som Norske Skog og M. Peterson & Søn hadde dannet fem år tidligere med fabrikker for produksjon av fettbestandig papir i Geithus, Greåker og Sverige. Samme år tiltrådde Christian Rynning-Tønnesen som ny konsernsjef, en stilling han hadde ut året 2009.

I 2007 ble det besluttet å redusere mer av sin europeiske produksjonskapasitet av avispapir, blant annet på fabrikkene Skogn og Follum. Samme år økte Norske Skog sin eierandel til 40 % i Industrikraft Midt-Norge og bygget et gasskraftverk i Skogn (Biokraft AS).

I 2008 ble avispapirfabrikken i Štětí i Tsjekkia (ervervet i 1997) solgt, det samme ble to avispapirfabrikker i Sør-Korea, og en papirmaskin ved Follum ble stanset. Flere eiendommer ble solgt, blant annet Oxenøen ved Lysaker, hvor selskapet fortsatte med en leieavtale for sitt hovedkontor. I 2009 solgte Norske Skog også sin produksjonsvirksomhet i Kina. Av det opprinnelige PanAsia var da bare virksomheten i Thailand tilbake.

Sammen med fire skogeierorganisasjoner startet Norske Skog i 2008 selskapet Xynergo, som skulle fremstille store mengder biodiesel av trevirke ved Follum, men selskapet ble avviklet i 2010.

I desember 2011 ble det så vedtatt å nedlegge avispairfabrikken Follum Fabrikker vinteren 2012. Parenco-fabrikken i Nederland ble solgt samme år. I 2016 er virksomheten begrenset til produksjon av magasinpapir ved Saugbrugs i Halden og avispapirvirksomhet i Skogn. Den globale virksomheten begrenser seg til anlegg i Frankrike og Østerrike, samt noe virksomhet i Oseania og et deleid anlegg i Malaysia.

Utover på 2000-tallet ble det tydeligere at Norske Skog hadde betydelige gjeldsproblemer. Ved utgangen av 2016 hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på 8,5 milliarder kroner, og i april 2017 gikk det så langt at det vurderte å søke konkursbeskyttelse.

Konsernsjef Sven Ombudstvedt, som tok over etter Christan Rynning-Tønnesen i 2009, sa opp med umiddelbar virkning 7. mai 2017.

20. desember 2017 meldte Norske Skog oppbud i Oslo byfogdembete, med en gjeld på 9,2 milliarder kroner. Det ble besluttet at papirfabrikkene, blant dem Saugbrugs, ble auksjonert bort. I mai 2018 ble selskapet kjøpt av investeringsselskapet Oceanwood.

I oktober 2019 solgte Norske Skog papirfabrikken i Albury, Australia, til den australske emballasjegruppen Visy. Samme måned ble selskapet notert på Oslo Børs med en egenkapitalverdi på 3,14 milliarder kroner.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Pollen, Geir: Langt fra stammen: historien om Norske Skog, 2007

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg