Vegetasjonen karakteriseres av de mektige skogene som dekker ca. en tredel av landet og strekker seg som et bredt belte fra kyst til kyst nord for prærielandet, Great Lakes og St. Lawrence River, samt i de vestlige fjellområdene. De består hovedsakelig av nåletrær: douglasgran, sitkagran, hvitgran, balsamgran, kanadahemlokk, Tsuga canadensis, og andre arter. Av løvtrær merkes kanadapoppel og bjørk, mot sør sukkerlønn, svart valnøtt (mansonia) og platan. På myrene, heiene og i lavlandet nord for skogbeltet treffes et vekstliv som svarer til det europeiske, men det består av amerikanske arter. Lengst i nord på fastlandet og i det arktiske arkipel er det tundravegetasjon.