Kwinana, by i Australia, Western Australia, rett sør for Perth; 22 600 innb. (2003). Industriby med oljeraffineri og annen petrokjemisk industri, stål- og stålvalseverk, aluminiumverk, nikkelraffineri m.m.