Aker ASA

En av de siste satsingene til Aker ASA er utviklingen av offshore vindparker gjennom Aker Offshore Wind.
De historiske røttene til dagens Aker ASA. Aker mekaniske verksted i Oslo ble grunnlagt i 1841 og hadde skipsbygging som hovedaktivitet. Bedriften sysselsatte snart mange arbeidere. Foto fra 1898.
Av /Norsk teknisk museum.
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Aker ASA er et norsk konsern med hovedkontor på Fornebu i Bærum og som har både industrielle og finansielle investeringer. Nåværende Aker ASA ble dannet i 2004, men bygger på det tidligere Akers Mekaniske Verksted som ble grunnlagt i 1841. Selskapet kontrolleres av Kjell Inge Røkke gjennom hans selskap TRG Holding og The Resource Group TRG som til sammen eier 68,2 prosent.

Eiendeler i Aker

Aker ASA har eierinteresser i en rekke industriselskaper, blant annet knapt 60 prosent i verftsselskapet Philly Shipyard i Philadelphia i USA, 40 prosent i oljeselskapet Aker BP og i selskaper som Akastor, Kværner, Ocean Yield, Aker BioMarine, Aker Energy og Cognite. I november fusjonerte deleide Aker Solutions ASA med Kværner ASA. Etter dette er det direkte eierskapet i Aker Solutions redusert fra 6,37 prosent til 3,52 prosent. Totalt med aksjer eid av Aker Kværner Holding AS kontrollerer konsernet 44,28 prosent av aksjene i Aker Solutions. Konsernet har også en rekke eiendomsinvesteringer og ulike finansielle investeringer.

Tidligere eide Aker blant annet skipsverftselskapet Aker Yards, fiskeri- og sjømatselskapet Aker Seafoods, arkiv- og lagersystemselskapet Aker Material Handling og danske Atlas-Stord, som leverer utstyr til fôr- og matvareindustrien, avfallsbehandling og miljøsektoren. Konsernsjef siden 2009 er Øyvind Eriksen, mens Kjell Inge Røkke er leder i styret.

Historikk

Aker-konsernet har røtter tilbake til Akers mek. Verksted som ble grunnlagt i 1841 med skipsbygging som hovedaktivitet. Røkke kom inn som eier i det daværende Aker AS i 1996, og året etter ble hans selskap RGI slått sammen med Aker til Aker RGI, heleid av Røkke. Akers tidligere fiskerivirksomhet har bakgrunn i RGI og Røkkes tidligere amerikanske virksomhet. I 2002 fikk Røkke også kontroll over industriselskapet Kværner og dannet Aker Kværner. Senere ble skipsverftene i Aker og Kværner samlet i Aker Yards. Etter økonomiske problemer i Røkke-systemet ble Aker ASA dannet i 2004 som et børsnotert morselskap for flere datterselskaper bygd på virksomhetene i Kværner og Aker RGI. Datterselskapene dro også inn ny kapital gjennom børsen, og lønnsomheten i systemet steg betraktelig.

I 2005 solgte Aker seg ned i Aker Yards og Aker Kværner, og skipsverftet i Philadelphia ble utskilt fra Kværner og underlagt et nytt børsnotert selskap med Aker ASA som hovedeier. Senere ble det resterende Kværner innlemmet i Aker ASA. Samme år ble også Aker Drilling dannet, året etter Aker Floating Production, Aker Exploration og Aker BioMarine. I 2007 solgte Aker sin resterende eierandel i Aker Yards, og samme år kjøpte den norske stat seg inn som en stor eier i Aker Kværner, som i 2008 skiftet navn til Aker Solutions. I 2009 ble Aker Exploration og Det norske fusjonert med Aker som den største eieren i det nye oljeselskapet. Selskapet overtok fem år senere Marathon Oil Norge AS sin virksomhet og fusjonerte i 2016 med BP Norge til et stort, uavhengig oljeselskap. Fiskerisektoren ble restrukturert og delt i 2012 til et fangstselskap under navnet Aker Seafoods og en foredlingsvirksomhet under navnet Norway Seafoods Group AS. I 2016 blir fiskerivirksomheten solgt til Lerøy Seafood Group.

I 2011 kjøpte Aker ASA et stort tomteområde på 90 mål på Fornebu utenfor Oslo, senere kalt Fornebu Porten. I 2015 flyttet selskapets hovedkontor inn i egne, nybygne lokaler på denne tomten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg