Lacedo og Clytoceyx, tre fugleslekter i isfuglfamilien. Store, kraftige isfugler, i alt 6 arter, utbredt i hovedsak i Australia og Ny-Guinea; én art i Sørøst-Asia. Som andre isfugler er de vakkert farget. Mest kjent er latterkokaburra, Dacelo novaeguinea, som har fått navnet fordi lyden ligner hysterisk menneskelatter. Den er aggressiv, og blant de best kjente fuglene i Australia.