Svartsvane, fugleart i andefamilien. Den har helt svart fjærdrakt og rødt nebb med hvit spiss. I flukt sees at vingenes svingfjær er hvite. Forekommer over det meste av Australia og er innført til New Zealand. Holdes ofte som parkfugl i Europa. Rømlinger ses i blant også i Norge, og slike individer har hekket flere steder i Europa.