Australia er en føderal stat i Oseania, et monarki og medlem av Samveldet. Australia er verdens sjette største stat etter areal, og omfatter hele det australske kontinent (det egentlige Australia) pluss Tasmania. Landet har kyst til Indiahavet i vest og til Stillehavet i øst. Nærmeste naboland er Papua Ny-Guinea, Indonesia og Øst-Timor i nord. Australia forvalter en sektor av Antarktis og flere mindre øyer og øygrupper i Stillehavet og Indiahavet. Hele artikkelen