Australian Antarctic Territory, sektor av Antarktis, omfatter alle øyer og landområder sør for 60° s.br., mellom 160° ø.l. og 45° ø.l., unntatt Adélie Land som Frankrike gjør krav på; i alt 6,4 mill. km2. Fra 1933 er området lagt inn under Australia. Flere vitenskapelige stasjoner.