Murray, elv i Australia, 2570 km lang. Springer ut i Australske alper ved Mount Kosciusko. Danner på en strekning av 1920 km grensen mellom New South Wales og Victoria, renner via Lake Alexandrina (South Australia) ut i Encounter Bay. Elven trafikkeres av hjuldampere. Flere kraftverk i øvre løp. Sideelven Darling er med sine 2739 km Australias lengste elv og springer ut i det sørlige Queensland. Murray-Darling-vassdraget er landets klart største elvesystem, og bekkenet omfatter 3/4 av New South Wales, halvparten av Victoria, en større del av det sørlige Queensland og en mindre del av det østlige South Australia. I bekkenet foregår 40 % av Australias matproduksjon, som skjer med omfattende bruk av vanningsanlegg. Over 80 % av vannmengden tas ut for bruk i vanningsanlegg og til drikkevann, hvilket fører til alvorlige miljømessige konsekvenser med tiltagende økt saltinnhold i jordsmonnet. Siden 2000 har man vært avhengige av mudringsprammer for å holde utløpet i havet åpent