Religionsfrihet, rett til personlig trosfrihet og til å utøve den religion man bekjenner seg til. I FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948 er retten til religionsfrihet angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving» (artikkel 18). Først de moderne statsforfatninger etter Den franske revolusjon har i prinsippet sikret full religionsfrihet.

Grunnlovens § 2, som fastsetter den evangelisk-lutherske religion som statens offentlige religion, ble opprinnelig vedtatt med følgende tillegg: «Alle christelige Religions-Secter tilstedes fri Religionsøvelse», men dette kom ikke med i den endelige tekst (visstnok som følge av en redaksjonsfeil). I forbindelse med 150-årsjubileet for Grunnloven i 1964 fikk § 2 et nytt første ledd med dette innhold: «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse». Prinsippet var allerede tidligere gjennomført i den vanlige lovgivning (lov av 13. juni 1969 om trudomssamfunn og ymist anna, kap. 1). Ved Grunnlovsrevisonen i 2014 ble § 2 endret til «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene».

Opprinnelig hadde Grunnloven særskilte forbud rettet mot jøder, jesuitter og munkeordener. Forbudet mot jøders adgang til riket ble opphevet 1851, forbudet mot munkeordener 1897, og 1956 utgikk endelig bestemmelsen om at jesuitter «ikke må tåles». Den sistnevnte grunnlovsendring var foranlediget ved Norges tilslutning til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Religionsfrihet er gitt strafferettslig vern i straffeloven § 185 som beskytter mot diskriminerende offentlig omtale og hatefulle ytringer på grunn av noens trosbekjennelse, religion eller rase. Bestemmelsen i straffeloven av 1902 § 142 om straff for blasfemi, ble derimot opphevet i 2015.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.