Religionsfrihet, rett til personlig trosfrihet og til å utøve den religion man bekjenner seg til. I FNs menneskerettighetserklæring av 10. desember 1948 er retten til religionsfrihet angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving» (art. 18). Først de moderne statsforfatninger etter den franske revolusjon har i prinsippet sikret full religionsfrihet.

Grunnlovens § 2, som fastsetter den evangelisk-lutherske religion som statens offentlige religion, ble opprinnelig vedtatt med følgende tillegg: «Alle christelige Religions-Secter tilstedes fri Religionsøvelse», men dette kom ikke med i den endelige tekst (visstnok som følge av en redaksjonsfeil). I forbindelse med 150-årsjubileet for Grunnloven i 1964 fikk § 2 et nytt første ledd med dette innhold: «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.» Prinsippet var allerede tidligere gjennomført i den vanlige lovgivning (lov av 13. juni 1969 om trudomssamfunn og ymist anna, kap. 1).

Opprinnelig hadde Grunnloven særskilte forbud rettet mot jøder, jesuitter og munkeordener. Forbudet mot jøders adgang til riket ble opphevet 1851, forbudet mot munkeordener 1897, og 1956 utgikk endelig bestemmelsen om at jesuitter «ikke må tåles». Den sistnevnte grunnlovsendring var foranlediget ved Norges tilslutning til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Religionsfrihet er gitt strafferettslig vern i straffeloven av 1902, som setter straff for den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for noen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt, eller noe lovlig her bestående religionssamfunns troslærdommer eller gudsdyrkelse (§ 142). § 135 a beskytter mot diskriminerende offentlig omtale på grunn av noens trosbekjennelse eller rase.

Se også Norge (religion).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.