Energi og ressurs

Energi i Norge er kjennetegnet av stor tilgang til fornybare energiressurser som bioenergi, vannkraft og vindkraft og ikke-fornybare energikilder som petroleum og naturgass. Energiforbruket er forholdsvis høyt på grunn av topografiske og klimatiske forhold. Energiproduksjonen i Norge har i hovedsak vært fokusert rundt utbygging av vassdrag og utvinning av olje og naturgass. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A Rosvold

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 253 artikler:

C

  1. CIGRÉ