Sheringham Shoal. Av . CC BY SA 4.0

havvindpark

Artikkelstart

Havvindpark, ansamling av vindturbiner plassert på grunne havområder utenfor kysten. De enkelte turbinene er bundet sammen i et nettverk som til sammen utgjør en vindpark.

Faktaboks

Også kjent som
havvindmøller, eng. Offshore Wind Farm

Det er utviklet offshore vindmøller med understell som kan stå direkte på kontinentalsokkelen, men også varianter med flytende understell av betong. Skal de stå direkte på sokkelen må naturlig nok havdybden ikke være for stor.

Havvindparker i Europa

Ved utgangen av 2016 var det 3589 offshore vindturbiner i drift i Europa med en total kapasitet på 12 631 MW, fordelt på 84 vindparker i 11 land. Gjennomsnittlig årlig produksjon fra offshore vindparker var i 2017 drøyt 40 TWh.

Walney er verdens største offshore vindpark med sine 189 vindturbiner som til sammen har en kapasitet på 659 MW. Parken dekker et område på 145 kvadratkilometer, og ligger vel 19 kilometer vest av England.

Norske Equinor (tidligere Statoil) er i høy grad med på utbygging av offshore vindparker. Høsten 2017 satte de i drift en testpark på flytende understell, Hywind, 25 km utenfor nordkysten av Skottland. Driften har vært lovende. Denne typen flytende vindturbiner kan bygges på havdyp opp til 800 meter.

Equinor har i 2018 eierinteresser i fire vindkraftprosjekter utenfor kysten av Storbritannia, ett i Tyskland og ett i USA. De fleste av disse vindparkene er basert på vanlige bunnfaste installasjoner, mens Hywind i Skottland benytter en flytende plattform for turbinene, en løsning som Equinor har utviklet sammen med Norsk Hydro.

Stort energipotensiale

Ifølge en studie foretatt av Enova kan vindkraft til havs på global basis ha et potensial på hele 14 000 TWh.

I Norge er det foreløpig ikke bygget noen vindparker til havs. I 2009 ble det imidlertid gitt konsesjon til prosjektet Havsul I utenfor kysten av Møre og Romsdal. Dette skulle ha en installasjon på 350 MW og en årlig produksjon på omkring 1 TWh. Prosjektet, som skulle utføres av Vestavind Offshore AS, ble skrinlagt i 2012 på grunn av manglende rammevilkår, dvs. oppnåelse av konkurransedyktig pris.

Equinor utredet i 2018 å bygge en norsk flytende havvindpark i Nordsjøen for å forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre. Prosjektet ventes å koste 5 milliarder kroner. Denne utbyggingen vil erstatte bruken av gassturbiner og gjøre energiforsyningen utslippsfri.

Miljøutfordringer

Med plassering utenfor synsvidde fra land unngås ulempene med inngrep i natur- og friluftsområder, støy og visuell forurensning. En fordel er dessuten at det blåser mer kontinuerlig til havs enn på land. Men samtidig må man ta hensyn til andre forhold, som mulige ulemper for fiskeriene, sjøsikkerhet og trekkruter for fugler.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg