Driftstid, den akkumulerte tiden (vanligvis i antall timer) et teknisk anlegg har vært i drift. Se også brukstid.