Sentralvarme, punktvarme; varme- og distribusjonssystem som produserer og fordeler varmtvann i samme bygning som skal varmes opp. Energikilden kan være olje, elektrisk energi, biomasse, varmepumpe m.v., eller en kombinasjon av disse. Jf. nærvarme.