Prinsippskisse av et fjernvarmeanlegg

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Statkraft Varme AS sin varmesentral på Tiller i Trondheim

.
Lisens: fri

Fjernvarme er et oppvarmingssystem der energi fra en fjernvarmesentral overføres i form av varmt vann i isolerte rør til boligområder og andre bygninger innenfor et større område, en bydel eller en hel by.

Faktaboks

Også kjent som

fjernvarmeverk

Energikilder og distribusjonssystem

Energikilden i den sentrale varmesentralen kan være avfallsforbrenning, gass, olje, flis, strøm eller overskuddsvarme fra industri. Ut fra varmesentralen går det to parallelle rør; ett for tur og ett for retur av det varme vannet. Hos abonnenten avgis varmen ved at det varme vannet sendes gjennom tradisjonelle radiatorer.

Med varmeveksler kan fjernvarmen også brukes til å skaffe varmt forbruksvann (kranvann). I praksis tilkoples vannet som sirkulerer i fjernvarmerørene alltid husets kundesentral, som også fungerer som varmeveksler. Dermed unngår man å blande vannet i fjernvarmerørene med forbruksvannet hos kunden. Vannet i fjernvarmerørene er også mye varmere enn det kunden kan nyttiggjøre seg (cirka 120 °C) og med høyere trykk.

Ved hjelp av en fjernvarmemåler avleses energiforbruket på tilsvarende måte som for elektrisk energi.

Fordeler

Fordelene ved fjernvarmeanlegg er mange: Man kan vanligvis velge mellom flere energibærere. Det er lavere investerings- og brenselskostnader for ett stort fyringsanlegg enn for mange små. Store anlegg med mer kontinuerlig drift har bedre virkningsgrad og lavere utslipp. Kostnadene ved utbygging av rørledningsnettet for transport av den vannbårne varmen gjør imidlertid at systemet passer best i tettbygde strøk. Men ved å bygge ut fjernvarmeanlegg primært basert på brenning av avfall eller restavfall blir sluttavfallsmengden som går til deponi vesentlig redusert. Mange kommuner har sett verdien i dette og bygget ut fjernvarme selv på relativt små steder.

Ved fjernvarmeverk av betydelig størrelse kan det være lønnsomt å kombinere anlegget med elektrisitetsproduksjon. Vannet (dampen) i anlegget hetes da først opp til temperatur og trykk som normalt for varmekraftverk, avgir en del av energien til en dampturbin som driver en elektrisk generator, deretter sendes varmtvannet ut på fjernvarmenettet. Et slikt kombinert verk kalles kraftvarmeverk.

Lovverk

Fjernvarmeanlegg reguleres etter energiloven og plan- og bygningsloven. Det kreves konsesjon for bygging, drift, ombygging og utvidelse av fjernvarmeanlegg. Ny bebyggelse kan pålegges tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg på samme måte som når det gjelder atkomst og avløp; konsesjonæren har plikt til å skaffe den tilknyttede bebyggelse fjernvarme.

Fjernvarme i Norge

Fjernvarme er bygget ut eller er under utbygging i 92 prosent av alle byer på mer enn 10 000 innbyggere i Norge.

De største leverandørene av fjernvarme var i 2017 Hafslund Varme i Oslo, Statkraft Varme i Trondheim og BKK i Bergen. Netto produksjon av fjernvarme var 6200 GWh. Av dette bidro avfallsforbrenning med omkring halvparten.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg