Parabolspeil, begrep fra solenergien. Parabolspeil kan sammenlignes med en stor parabolantenne som samler sollyset i en konsentrert stråle hvor det i fokalpunktet befinner seg et varmefangende medium, f.eks luft. Dersom oppvarmingen blir stor nok vil luften gå over i gassform. Gassen kan for eksempel brukes til å drive en stirlingmotor som igjen driver en generator som produserer elektrisk energi.