Nettariff, beregningsgrunnlaget for den pris kunden skal betale til eier av kraftnettet for overføring av den elektriske energien fra sentralnettet og inn til den enkelte kunde. For produsenter ev elektrisk energi gjelder egne innmatingstariffer, men disse er vesentlig lavere enn for forbrukerne.

Tariffen er fastsatt slik at netteier totalt sett når opp til den inntektsrammen som er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for hvert enkelt nettselskap. Inntektsrammen skal dekke de kostnader selskapet har til drift og vedlikehold av nettet samt dekning av nettapet. I tillegg gir inntektsrammen netteier en rimelig avkastning (fortjeneste) på den kapitalen som er investert i nettet, vel og merke dersom nettet drives effektivt.

Nettariffen er vanligvis bygd opp av et fastledd og et variabelt ledd. Det faste leddet er fast pr. år og det variable leddet fastsettes i øre/kWh. Se også nettleie.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

11. januar skrev Knut Hofstad

Jeg søkte på "nettariff", men fant ikke artikkelen fordi tittelen er stavet "nett-tariff". Foreslår å endre tittelen da "nettariff" er mest brukt i bransjen og dessuten i overensstemmelse med Språkrådets anbefalinger for bruk/ikke bruk av bindestrek.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.