Kraftvarmeverk i Torsvik, Sverige

Wikipedia. fri

Kraftvarmeverk, kogenanlegg; produksjonsverk som leverer både elektrisk- og termisk energi (dette kalles også for kogenerering, på engelsk  CHP - Combined Heat and Power production). Den termiske energien leveres som regel i form av damp eller hettvann (120–140 °C), for eksempel i forbindelse med produksjon av fjernvarme. I et kraftvarmeverk omformes energien i brenselet dels til elektrisitet og dels til varme, noe som gir en god samlet utnyttelse av brenselet på mellom 75 og 90 %. Andelen elektrisitet er typisk 20 %. Hvis elektrisitetsandelen økes, minsker anleggets totale virkningsgrad.

I moderne varmekraftverk som bare produserer elektrisk energi, brukes gassturbiner, eller gassturbiner i kombinasjon med dampturbiner (ofte kalt kombikraftverk, se gasskraftverk), som til sammen utnytter 55 - 60 % av energien i det tilførte brenselet, resten av varmemengden går tapt til omgivelsene.

Våre naboland, som i større grad enn Norge har basert sin elektrisitetsproduksjon på fossilt brensel og biobrensel, har mange kraftvarmeverk. I Norge finnes det tradisjonelt svært få, hovedsakelig fordi elektrisitetsforsyningen har vært basert på rikelig tilgang på vannkraft. Men, bl.a. i tilknytning til utbyggingen av fjernvarme i byer og tettsteder,  er det nå også i Norge etablert flere kraftvarmeverk.

Utbygging av kraftvarmeverk i Norge, basert på bioenergi, følger av et ønske om å legge om bruken av fossil energi til fornybar energi og redusere bruken av elektrisk energi til oppvarmingsformål. Hensikten med å kombinere produskjon av varme med elektrisitet er å utnytte brennstoffets eksergiinnhold best mulig (som går tapt når energi med høyt eksergiinnhold omdannes til lavtemperert varme, se også varmekraftmaskiner).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.