Nærvarme, varme- og distribusjonssystem som fordeler varmt vann til forbrukere, f.eks. en bygård, et borettslag, fabrikkanlegg etc. Et nærvarmeanlegg er i prinsippet et mini fjernvarmeanlegg, som forsyner et mindre område med varme til oppvarming og eventuelt varmt springvann. Energikilden kan være olje, strøm, biomasse, varmepumpe m.fl., eller en kombinasjon av disse.