Brensel er et materiale som gjennom forbrenning eller annen prosess kan omdannes til nyttbar energi. Forbrenning er den vanligste prosessen, men den kan også være en kjemisk reaksjon, for eksempel i en brenselcelle, eller en kjernereaksjon, slik som fisjon eller fusjon.

Brensler brukes som energivare i energiforsyningen, enten som et rent naturprodukt, for eksempel ved, eller bearbeidet slik som briketter. Brennverdien varierer stort sett mellom 13 og 45 megajoule per kilogram (MJ/kg).

Kategoriseringen av brensler blir ofte gjort etter hvilken aggregattilstand den befinner seg i, det vil om det er et fast, flytende eller gassformig brensel. De kan også kategoriseres etter hvilken opprinnelse de har, det vil si om den har sin opprinnelse i en fornybar eller ikke-fornybare energikilde.

Brenseltyper

Koks

Koks var lenge et vanlig fossilt brensel i Norge.

Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Fossile brensler

Fossile brensler har sin opprinnelse i ulike energikilder som finnes i naturen og som stammer fra eldre geologiske perioder. Disse er å betrakte som en lagerressurs som ikke blir fornyet i et menneskelig tidsperspektiv. De viktigste fossile brenslene er kull, brunkull, petroleum og naturgass. I bearbeidet form kan fossile brensler være koks, bensin, parafin, diesel, syntesegass og LPG .

Fornybare brensler

Ved

Å fyre med ved er en gammel norsk tradisjon.

Ved
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Fornybart brensel har sin opprinnelse i fornybare energikilder. Den viktigste formen for fornybart brensel er biobrensel. Biobrensel kan opptre i alle aggregattilstander, fast, flytende eller som gass, men alle er fremstilt av biomasse.

Ved var det første brenselet som ble tatt i bruk av mennesket, og er fremdeles i bruk. I dag blir biomasse i stor grad tatt i bruk i bearbeidet form. Eksempel på fornybare brensler som er bearbeidet er briketter, pellets, flis, trekull, bioetanol, biodiesel og biogass.

Hydrogendrivstoff kan også være et fornybart brensel når det er produsert ved hjelp av fornybare energikilder, for eksempel ved hjelp av elektrolyse. I dag blir hydrogen normalt produsert av fossil energi som naturgass.

Kjernebrensler

Kjernebrensel er et hvilket som helst materiale som kan brukes til å fremstille kjerneenergi, enten ved hjelp av fisjon eller fusjon. De fleste kjernebrensler er produkter av fissilt materiale, slik som uran (²³⁵U) og plutonium (²³⁹Pu), som er bearbeidet for bruk i en kjernereaktor. Brensler som kan benyttes i en fusjonsprosess er foreløpig ikke i kommersiell bruk.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg