Energihusholdning, forvaltning av energiressurser; det å gjennom energieffektivisering oppnå en mer økonomisk energibruk anses som god energihusholdning.