Energigradtall er en størrelse som sier noe om oppvarmingsbehovet (fyringsbehovet) på et bestemt geografisk sted. Energigradtallet for et døgn defineres som antall grader døgnets middeltemperatur ligger under 17 ºC. Dette vil variere med de klimatiske forhold fra sted til sted. På dager med gjennomsnittstemperatur på minst 17 ºC regner man altså ikke med at det eksisterer noe fyringsbehov.