Havtermisk energi er energi som kan innvinnes ved å utnytte temperaturforskjellen mellom varmt overflatevann og kaldt bunnvann. Nyttbare temperaturforskjeller finnes i tropiske farvann. Her kan temperaturen i overflaten være rundt 25 oC, mens temperaturen på 1000 m dyp typisk holder 5 oC.