fossilt brensel

Kullag i undre kritt. Kapp Boheman, Svalbard. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Fossilt brensel, fossilt brennstoff, brensel som naturgass, olje, oljeskifer, tjæresand, brunkull og steinkull som finnes naturlig i grunnen og som er dannet i tidligere tider.

Faktaboks

Også kjent som

Fossil energi

Stoffene er av biologisk opprinnelse (planter og dyr), men har gjennom millioner av år gjennomgått omdanningsprosesser i og under jordskorpen. Torv regnes også av mange som fossilt brensel, men det er mer omstridt siden den fornyes langsomt i naturen.

Fossile brensler regnes som en ikke-fornybar energikilde. Se også fornybare energikilder.

Reserver

Fossilt brennstoff er tidligere tiders solenergi, først sanket av grønne planter ved fotosyntesen og siden lagret i ulike organiske stoffer, omdannet og konsentrert. I dag utvinnes de som kilde til energiproduksjon (ved forbrenning) og som råstoff for blant annet plastproduksjon.

Den totale mengden kjente reserver av fossilt brennstoff er i dag cirka 700 milliarder tonn (målt som karbon).

Forbruk

I 2016 var hele 81 prosent av verdens samlede energiforbruk av fossil opprinnelse. Målt i prosent utgjør kull og olje omtrent like store deler av totalt energiforbruk, henholdsvis 29 prosent kull og 31 prosent olje, mens gass utgjør 21 prosent. Resten fordeler seg på bioenergi ti prosent, kjernekraft fem prosent, vannkraft to prosent, mens sol og vind utgjør én prosent.

I kraftsektoren utgjør kullet den største andelen, fulgt av gass, vannkraft og kjernekraft. Ny fornybar energi – vind og sol – utgjør bare to prosent, mens bioenergi representerer tre prosent av kraftproduksjonen. I transportsektoren er olje totalt dominerende og dekker 93 prosent av energibehovet.

Utslippsproblemer

Fossile brensler inneholder store mengder karbon som i jordens tidlige historie ble trukket ut av jordens atmosfære ved omdanning av karbondioksid (CO2). Når man nå forbrenner disse fossile brennstoffene i stor skala, tilbakeføres denne gassen til atmosfæren og til havet. Sammen med naturlig dannet CO2 fra vulkansk virksomhet, går det inn i et kretsløp der geologiske prosesser, som forvitring og bergartsdannelse, spiller sammen med plantenes og dyrenes livsprosesser.

Utnyttelsen av fossile brensler har vært avgjørende for den industrielle utviklingen, men skaper nå også bekymringer for virkninger på miljøet. Forbrenning av fossile brensler frigjør rundt 21 milliarder tonn karbondioksid hvert år. Ved at de kommer som tillegg til de utslipp som inngår i det naturlige kretsløpet, bidrar de til en økning av karbondioksidinnholdet i atmosfæren. Disse utslippene anses av de fleste som den viktigste forklaringen på at innholdet av karbondioksid i atmosfæren i 2011 var nesten 40 prosent større enn i førindustriell tid (fra 280 ppm til 390 ppm). Siden karbondioksid er en viktig drivhusgass, kan dette føre til betydelige klimaendringer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (4)

skrev Knut Hofstad

Redaksjonen bør vurdere å slå sammen de to artiklene "fossilt brennstoff" og "fossilt brensel"da dette er to litt ulike omtaler av samme begrep. De utfyller hverandre og til sammen kan dette bli en god artikkel.

skrev Knut A. Rosvold

Er ikke sikker på om redaksjonen leser dette. Hvis den gjør det så oppfordrer jeg dem til å ta en avgjørelse snarest. En artikkel om fossil brensel/brennstoff mener jeg passer best under kargorien "energi og ressurs" (ikke geologi).

skrev Natalie Busterud Gulaker

Men hva med miljøe? Hva gjør dette som miljøeffekter følge med denne måten å lage energi på?

skrev Knut A. Rosvold

Den viktigste negative miljøeffekten knyttet til bruk av fossilt brensel er dannelsen av karbondioksid som går til atmosfæren. Artikkelen har lenker til denne problematikken som trolig gir svar på ditt spørsmål. Se artiklene "karbondioksid", "klimagasser", "klmaendringer" og "klimadebatten"

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg