Årgangskraft er et mål som tidligere ble brukt om årsproduksjonen i kWh for et vannkraftverk. Ble også brukt for ytelser i MW ved å dele årsproduksjonen på årets 8760 timer. Nå brukes installert effekt, eller bare installasjon, for å beskrive ytelsen i kraftstasjonene (MW) og midlere årsproduksjon (GWh) for den årlige produksjonsmengden.