Energireserver er den delen av påviste energiressurser som under de eksisterende økonomiske og teknologiske forutsetninger er teknisk og økonomisk utvinnbare.

Begrepet energireserver blir normalt avgrenset til å omfatte ikke-fornybare energiressurser, det vil si energikilder som forekommer i naturen som en lagerressurs.

De viktigste ikke-fornybare energiressursene er kull, råolje og naturgass. Hvor stor del av de påviste ikke-fornybare energiressursene som kan betegnes som energireserver, vil variere over tid og avhenge av priser og utvinningskostnader. I denne forbindelse blir ulike avledede begreper ofte benyttet, som for eksempel:

  • påviste energireserver, som er reserver av kjente ressurser med dagens priser og teknologiske forutsetninger.
  • sannsynlige energireserver, som er basert på anslag av hva som kan forventes i fremtiden med ny teknologi og utvidet ressurskartlegging.

Anslag over verdens gjenværende energireserver blir med jevne mellomrom gjort for å få et bilde av ressursens tilgjengelighet i fremtiden. For å anskueliggjøre mengden av gjenværende reserver er det vanlig å beregne forholdstallet R/P (engelsk: R/P-ratio — Reserves-to-Production ratio). R/P er definert som forholdet mellom gjenværende påviste reserver og årlig uttak, og oppgis i antall år. P/R-tallet viser med andre ord hvor lenge ressursen vil vare hvis dagens uttak videreføres og det ikke oppdages nye utvinnbare ressurser. Merk at det er stor usikkerhet knyttet til R/P-tallet da de anslåtte reservene erfaringsmessig har en tendens til å øke ettersom ny leteaktivitet vil avdekke nye forekomster av ressursen. Dessuten vil fremtidig knapphet føre til at ressursen kan omsettes til en høyere pris. Mengden av de påviste ressursene som anses som økonomisk drivverdige, vil da øke. På den annen side vil en forventet forbruksvekst øke tempoet i utvinningen av ressursen og bidra til å redusere R/P-tallet.

Energireserver — 2020

Tabellen nedenfor viser et eksempel på et anslag over verdens påviste energireserver ved utgangen av 2020. Tallene er angitt i henholdsvis megatonn (Mt) og milliarder kubikkmeter (10⁹ m³), og er hentet fra BP: Energy Statistical Review of World Energy 2021. I tabellen er det også oppgitt et beregnet energiinnhold som er angitt i zetajoule (ZJ), det vil si 10²¹ joule.

Ressurs Enhet Reserver Energi [ZJ] R/P (år)
Kull Mt 1 074 108 31,5 139
Råolje Mt 244 400 10,2 53,5
Naturgass 10⁹ m³ 188 100 6,66 48,8

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg